In de kerk worden elk jaar nieuwe diakenen gekozen, ze vormen samen met de zittende diakenen de diaconie.
Zij krijgen de speciale taak om te zorgen voor armen, zieken en eenzamen in de gemeente.
Diakenen hoeven dit gelukkig niet alleen te doen en roepen gemeenteleden op om mee te helpen.
Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, dan zegt hij eigenlijk:
“Ik zal zelf zorgen voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook alle gemeenteleden stimuleren om dat te gaan doen.”

Om in contact te komen met de diaconie kunt u mailen naar diaconie@kleinekerk-steenwijk.nl