Diaconaal Platform Steenwijkerland

Sinds het begin van de mensheid, zien mensen naar elkaar om en helpen elkaar. In de Bijbel staan vele voorbeelden van het ‘helpen wie geen helper heeft’. De kerken hebben altijd de zorg aan hulpbehoevenden hoog in het vaandel gehad en doen dat tot op vandaag nog steeds.

De maatschappij is in de loop van de tijd ingewikkelder geworden, waardoor ook de kennis over deze zaken steeds meer vraagt. Deze vaststelling is in de Raad van kerken in Steenwijkerland besproken en heeft geleid tot een samenwerking: het oprichten van de stichting ‘Diaconaal Platform Steenwijkerland’. (DPS).

Het DPS is in 2015 opgericht op 23 maart 2015. Daarin werken veel kerken in Steenwijkerland samen. De doelstelling van DPS is om een spreekbuis te zijn vanuit de samenwerkende kerken met organisaties op het gebied van sociale- diaconale en maatschappelijke zorg. Ook wil het DPS ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein signaleren en nieuwe initiatieven helpen ontwikkelen en is tevens de vraagbaak van de diaconieën op deze gebieden. Veel van de hulp die verstrekt wordt is de zogenaamde ‘stille hulp’. Dit is hulp voor mensen voor wie geen beroep kunnen doen op andere inkomsten of andere organisaties, maar voor wie hulp wel noodzakelijk is. Daarom wordt DPS soms ook aangeduid als ‘Noodfonds’. De dagelijkse leiding ligt bij de Stuurgroep. Het DPS met alle deelnemende kerken vergadert 2x per jaar om de gang van zaken te bespreken, elkaar te stimuleren, ervaringen uit te wisselen. Secretaris en contactpersoon van DPS is Annelies van den Berg; dpsteenwijkerland@outlook.com; 0521-517760