We willen een plek zijn waar iedereen zich welkom mag voelen, juist ook kinderen en jongeren. Voor hen zijn er verschillende kerkelijke activiteiten. Zo is er Bijbelclub voor de groepen 1 t/m 8. Doordeweeks zijn er een heel aantal jeugdclubs. De clubs starten vanaf 9 jaar en lopen door tot 16+. Ze worden meestal geleid door twee jeugdwerkers en vinden plaats bij de kerk of thuis.

Onder de Regenboog (9-12 jarigen, groep 6 t/m 8)

Jeugdvereniging voor 12/13 jaar

Jeugdvereniging voor 13/14 jaar

Jeugdvereniging voor 14/15 jaar

Jeugdvereniging voor 15/16 jaar

Jeugdvereniging voor 16+

Vanaf 12 jaar (tot belijdend lid) kan een jongere ook gekoppeld worden aan een buddy.

Een buddy is van 1 tot maximaal 3 jongeren een vertrouwd gezicht, biedt een luisterend oor, praat met jongeren wat ze bezig houdt en over andere zaken die ter sprake komen. Een buddy kan ook activiteiten ondernemen, zoals een stukje wandelen, naar de film, het theater of gewoon ergens iets drinken. Een buddy ziet de jongere staan en kan hem/ haar helpen zich te ontwikkelen tot een gelovige jong volwassene.

Verder wordt er jaarlijks een jeugdkamp gepland voor de jongeren van 12-16 jaar en gaan we met elkaar naar de EO-jongerendag.

Het jeugdwerk wordt georganiseerd door de CGK en de GKv gezamenlijk en staat beschreven in een jeugdbeleidsplan (deze is op te vragen via dit mailadres: scriba@steenwijk.gkv.nl). Er is een Dagelijks Bestuur Jeugdwerk (DB Jeugdwerk) met vertegenwoordigers uit beide kerken. Het DB zorgt ervoor dat de missie en visie van het jeugdbeleidsplan worden uitgevoerd en koppelen dit terug naar de kerkenraad/ diaconie. Het DB is ook het aanspreekpunt voor de praktische uitvoering van het jeugdwerk.

Veilig jeugdwerk

Voor alle personen die werken met jongeren is er een VOG nodig. Deze kan via de jeugdouderling worden aangevraagd.

Ook zijn er binnen de kerk vertrouwenspersonen benoemd waar contact mee opgenomen kan worden bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, vermoeden hiervan of vragen hieromtrent. Meer informatie is te vinden op deze pagina.