We willen een plek zijn waar iedereen zich welkom mag voelen, juist ook kinderen en jongeren. Voor hen zijn er verschillende kerkelijke activiteiten georganiseerd.
Verder wordt er jaarlijks een jeugdkamp gepland voor de jongeren van 12-16 jaar en gaan we met elkaar naar de EO-jongerendag.

Veilig jeugdwerk

Voor alle personen die werken met jongeren is er een VOG nodig. Deze kan via de jeugdouderling worden aangevraagd.

Ook zijn er binnen de kerk vertrouwenspersonen benoemd waar contact mee opgenomen kan worden bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, vermoeden hiervan of vragen hieromtrent. Meer informatie is te vinden op deze pagina.