Wordt het meer dan praten? Blijf er niet mee zitten!
De kerk een veilige plek

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen die ook. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt seksueel misbruik voor.
Soms overduidelijk, maar soms heel subtiel. Door een blik of een opmerking die jouw grens overgaat, of door een iets té nadrukkelijke hand op je schouder.

De interne vertrouwenspersonen ( IVP) Hans Bekker en Karine Vreugdenhil, benoemd door de kerkenraad, bieden jou een luisterend oor en adviseren over eventuele verdere vervolgstappen.

De rol van de interne vertrouwenspersonen
We luisteren naar jouw verhaal, geven informatie, adviseren of verwijzen naar professionele hulp of naar het Meldpunt Misbruik. www.meldpuntmisbruik.nl
Weet dat er zorg voor je is. We gaan vertrouwelijk met de informatie om.
Ook als je je zorgen maakt om iemand anders kun je bij Hans of Karine terecht.

Wat is misbruik?
Misbruik is iedere uiting van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, opzettelijk of
onopzettelijk, gewenst, dan wel ongewenst, in de vorm van seksuele handelingen en / of seksueel getinte toespelingen door een kerkelijk functionaris.

Seksueel misbruik in kerkelijke relaties
Seksueel misbruik overschrijdt persoonlijke grenzen en beschadigt de slachtoffers ernstig.
Seksueel misbruik in kerkelijke relaties schaadt het vertrouwen dat de gezagspositie met zich meebrengt. Dit is in strijd met wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van omgang met de naaste.

Wat is een kerkelijk functionaris?
Iedereen die in de kerk vanuit zijn of haar functie verantwoordelijkheid draagt en vanuit zijn of haar positie vertrouwen geniet. En vanuit deze positie relaties kan aangaan en onderhouden met gemeenteleden en anderen.
Tel nrs IVP:
Hans Bekker 06-54237937
Karine Vreugdenhil 06-14848843